Primetek-logo-svart-1-2.jpg

Hem Transportörer Spånhantering Filter Oljedimma Läckolja Service Kontakt

Tjäna pengar på spån och skrot

- Rationalisera  & förädla.

Förläng livet på skärvätskan

- Rena & återcirkulera.

Filterpapper direkt

- Brett sortiment från vårat lager.

Serva din transportör

- Bättre än ny till 60% av kostnaden.

Primetek leasing

- Enkelt & tryggt. Fullserviceavtal.

Hem
Tack

PRIMETEK LEASING - HYRESAVTAL MED FULLSERVICE !

Primetek Systems AB kan nu erbjuda uthyrning och leasing av spåntransportörer och annan utrustning.

Vi samarbetar med Ikanobanken. Det är ett tryggt alternativ för alla parter.

Ett hyresavtal är enkelt - som kund köper du en funktion till en fastställd månadskostnad.

Ett hyresavtal är tryggt - som kund får du hjälp med service och teknisk support.

Fördelar:

  • Minimerar investeringen,
  • Förbättrar likviditeten,
  • Förenklar kalkyleringen,
  • Ökar flexibiliteten genom att kostnaden för investeringen sprids.
  • Kända betalningsflöden.
  • Enklare budgetering.
  • Kräver normalt ingen kontantinsats.

Leasing från IKANO är ett koncept som ger företag och verksamheter med olika typer av invensteringsbehov, optimal flexibilitet och oftast till en lägre kostnad än vid traditionellt ägande. Företaget uppnår en positiv ekonomisk effekt i form av bättre likviditet vilket skapar utrymme för andra nödvändiga investeringar i kärnverksamheten.

IKANO erbjuder flexibla leasingvillkor så att du kan välja det alternativ som fungerar bäst för dig. Du kan välja att faktureras per månad, kvartal, i förskott eller i efterskott. Dessutom kan du slå ihop betalningen för utrustning med eventuella tjänster till en enda månads/-kvartalsbetalning.

Leasing är ett enkelt och ekonomiskt sätt att skaffa sig den senaste utrustningen utan att dra på sig de förskottsbetalningar, och risker som följer medd ägande.

Leasing är ett nyttjandeavtal mellan ägaren av utrustning (leasegivaren) och användaren av utrustningen (du, leastagaren).

Leasetagaren erlägger en reglebunden avgift, kan vara månads- eller kvartalsvid, till leasegivaren för att få använda utrustningen.

Oavsett vilken typ av leasing du väljer, beaktas det framtida, förväntade värdet på utrustningen (restvärdet) vid prissättningen av de flesta typer av leasing.

När leasingperioden löpt ut, kan du välja mellan följande alternativ (beroende på vilken typ av leasing du valt):

- Anvisa en annan köpare av utrustningen för det förutbestämda restvärdet

- Förlänga leasingavtalet

Leasing för vilka?

Leasing är särskilt fördelaktigt för företag som planerar att behålla utrustningen när leasingavtalet löpt ut.

När du väljer en leasinglösning för utrustningen istället för att köpa den, undviker du en stor förskottsbetalning. Genom att sprida ut betalningarna över utrustningens livscykel kan kostnaden för utrustningen betalas när investeringen börjar ge intäkter. Dessutom innebär fasta månadsbetalningar kända utgifter månad efter månad, utan överraskningar, vilket underlättar budgetrapportering och planering.

Slutligen, när du leasar utrustningen av IKANO, bibehåller du din kreditlimit intakt hos banken.

Kontakta oss för ytterligare information.